ธีระชัยแนะส่งออกหันพึ่งพาตลาดแถบอินโดจีน

ธีระชัยแนะส่งออกหันพึ่งพาตลาดแถบอินโดจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ธีระชัย' มองเศรษฐกิจปีนี้ไม่ต่างจาก 58 แนะ ส่งออกหันพึ่งพาตลาดประเทศในแถบอินโดจีน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาวะเศรษฐกิจปี 59 ไม่แตกต่างจากปี 58 มากนัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกกดดัน ส่วนการส่งออกไทย มองว่า ควรหันมาพึ่งหาในแถบอินโดจีน ขณะที่ พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นั้น ส่วนตัวมองว่าก่อนหน้านี้เคยเสนอแล้วว่าการทำให้ SMEs เข้าสู่ระบบการเสียภาษี ควรทำบัญชีเดียว โดยต้องมีการตรวจสอบไปตามสถาบันการเงินด้วยว่าแต่ละบริษัทมีความเคลื่อนไหวอย่างไร นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการขายออนไลน์ บางธุรกิจไม่ได้ผ่านชื่อบริษัท แต่ทำธุรกรรมผ่านบัญชีส่วนตัว ดังนั้น ควรมีคการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย