ตลาดโรงเกลือรับทรัพย์ปีใหม่ 100 ล้าน

ตลาดโรงเกลือรับทรัพย์ปีใหม่ 100 ล้าน

ตลาดโรงเกลือรับทรัพย์ปีใหม่ 100 ล้าน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายสาธิต ภู่หอมเจริญ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เปิดเผยว่า จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นประตูการค้าใหญ่ที่สุดของไทยที่เชื่อมโยงกับกัมพูชา โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนถึง 94,000 ล้านบาท คิดเป็น 64% ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด และยังมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปี 2552-2556 ถึงปีละ 16.6% นอกจากนี้ อรัญประเทศยังมีทำเลที่เหมาะสมตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพฯ เป็นช่องทางการค้าและขนส่งสินค้าไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ได้

ทั้ง นี้จากการประเมินมูลค่าการค้า หากมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนทั้งส่งออก และนำเข้า น่าจะสูงถึง 1 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี โดยปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนด่านอำเภออรัญประเทศมีทิศทางเติบโตขึ้น เรื่อย ๆ เกิดจากสภาพเส้นทางคมนาคมที่ดี ทำให้การนำเข้าและส่งออกเป็นไปด้วยความสะดวก ขณะที่ความสัมพันธ์ของคนชายแดนทั้ง 2 ประเทศยังเป็นไปด้วยดี แม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการค้าขายแต่อย่างใด

นายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า บรรยากาศเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาช็อปปิ้งสินค้าในตลาดโรงเกลือเป็นจำนวนมากกว่า 5 หมื่นคน ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ที่จอดรถที่มีอยู่ประมาณ 2,000 คัน ไม่เพียงพอ ต้องระบายรถยนต์นักท่องเที่ยวที่จอดบริเวณรอบตลาดโรงเกลือให้ไปจอดที่ตลาดศูนย์การค้าอินโดจีนและตลาดเบญจวรรณ คาดว่าช่วงปีใหม่มีเงินสะพัดที่ตลาดโรงเกลือประมาณ 100 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20%

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook