พณ.โต้สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีน

พณ.โต้สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีน

พณ.โต้สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ล่าสุด เร่งพิจารณาตอบโต้ สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากจีน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำและอื่นๆ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนโดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการไต่สวน ซึ่งกรมฯ ได้เห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำฯ ภายในประเทศกับกลุ่มผู้นำเข้า/ผู้ใช้สินค้าดังกล่าว พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ผลิตยืนยันจะเปิดราคาเสนอขายให้ลูกค้าภายในหนึ่งวันนับจากวันที่ลูกค้าสอบถาม โดยการสอบถามราคาและเปิดเสนอราคาต้องมีเจตนาที่จะซื้อขายกันจริงในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการโดยไม่ได้มีเจตนาจะซื้อขายกันจริง หรือไม่สามารถเสนอราคาได้ภายในหนึ่งวัน อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตภายในประเทศและกลุ่มผู้นำเข้า/ผู้ใช้ จะไปหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งการเจรจาระหว่างภาคเอกชนไทยด้วยกัน จะเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งกับอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนวินิจฉัยเพื่อใช้มาตรการในชั้นที่สุดต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook