เอกชนขานรับจูงใจSMEsเข้าสู่ระบบภาษี

เอกชนขานรับจูงใจSMEsเข้าสู่ระบบภาษี

เอกชนขานรับจูงใจSMEsเข้าสู่ระบบภาษี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สอท. หอการค้า ขานรับมาตรการจูงใจ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี เร่งทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2559 นี้คาดหวังว่าภาครัฐจะใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโครงการเมกกะโปรเจ็กต์ได้ร้อยละ 20 ของโครงการในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ขณะที่มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี ทางกรมสรรพากรและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จะต้องร่วมมือกันในการตอบข้อสงสัย ของมาตรการนี้ให้เป็นที่กระจ่างกับภาคเอกชน รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีและการทำบัญชีที่ถูกต้องให้ผู้ประกอบการมากขึ้น

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้กรมสรรพากรต้องสามารถตอบคำถามที่ยังมีอยู่มากและคลายข้อสงสัยให้กับผู้ประกอบการ โดยเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมพร้อมเข้าสู่เออีซี เนื่องจากมาตรฐานบัญชีมีความจำเป็น

นอกจากนี้ นายอิสระ กล่าวว่า จากเหตุการณ์การตึงเครียดในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน  เบื้องต้นการค้าระหว่างไทย - อิหร่าน ยังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากมีปริมาณน้อย แต่ในอนาคตมีความต้องการเพิ่มการค้าระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจากนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook