SMEเข้าระบบภาษีเพิ่มขีดความสามารถปท.

SMEเข้าระบบภาษีเพิ่มขีดความสามารถปท.

SMEเข้าระบบภาษีเพิ่มขีดความสามารถปท.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประธานสมาคมธนาคารไทย มอง มาตรการจูงใจ SMEs เข้าระบบภาษี เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศดีขึ้น

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี จะเป็นจุดหักเหที่สำคัญของประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของ SMEs อยู่ในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น อีกทั้งภาครัฐมีฐานระบบผู้เสียภาษี สอดคล้องกับมาตรการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-payment ที่จะลดการใช้เงินสด ช่วยให้เกิดข้อมูลที่โปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบการเงินทั้งระบบ ซึ่งจะสามารถโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชน โดยคาดว่าจะมีความพร้อมของระบบและสามารถใช้งานได้ใน ไตรมาส 3 ปีนี้ โดยจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook