ปลัดพาณิชย์ ให้85คะแนนผลดำเนินงาน

ปลัดพาณิชย์ ให้85คะแนนผลดำเนินงาน

ปลัดพาณิชย์ ให้85คะแนนผลดำเนินงาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้คะแนนการทำงานของกระทรวงปี 58 ที่ 85 คะแนน ใน 5 เรื่อง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประเมินผลการทำงานในรอบปี 2558 ของกระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ 5 ด้าน และถือว่าบรรลุตามเป้าหมายได้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการตั้งศูนย์ต่อต้านคอร์รัปชั่นจริงจัง รวมศูนย์หน่วยงานในต่างจังหวัด การดูแลค่าครองชีพ โดยยอมรับยังมีปัญหาไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะราคาอาหารจึงต้องเดินหน้าร้านหนูณิชย์พาชิม ให้ได้ 1 หมื่นร้านค้าทั่วประเทศ ภายในปีนี้ การส่งออกยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกได้ แม้ว่าตัวเลขมูลค่าการส่งออกจะติดลบ แต่ยังถือว่าน่าพอใจภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และการระบายสต๊อกข้าว ซึ่งทำได้ในปี 2558 จำนวน 5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าน่าพอใจ โดยมีการรอจังหวะเวลาการระบายที่เหมาะสม โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะมีการจัดทำแผนการระบายข้าวปี 59 เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ภายในเดือนหน้า และจะต้องมีการระบายออกให้มากที่สุด โดยไม่กระทบตลาด ซึ่งในภาพรวมให้คะแนน
การทำงาน 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook