กกร.ประชุมนัดแรกจับตานิรโทษกรรมSMEs

กกร.ประชุมนัดแรกจับตานิรโทษกรรมSMEs
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกร. ประชุมนัดแรกจับตาถกมาตรการนิรโทษกรรม SMEs - ตัวเลขเศรษฐกิจปี 59

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบไปด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยในการประชุมครั้งนี้ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานการประชุม กกร. นัดแรกของปี 2559 โดยวาระสำคัญที่ต้องจับตา คือ การหารือถึงมาตรการนิรโทษกรรมภาษี ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) โดยเชิญ อธิบดีกรมสรรพากร เข้าให้ข้อมูลผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้ ที่เบื้องต้น GDP ปี 2559 อาจอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 ส่วนตัวเลขการส่งออกนั้น คาดว่าตัวเลขคงไม่หวือหวามากนัก