8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์

8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับฟรีแลนซ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำหรับคนที่ทำงานอิสระเลือกใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ย่อมจะต้องการจัดสรรการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ลงเช่นเดียวกับการทำงานนอกบ้าน และเพื่อให้การเป็นนายตัวเองเดินหน้าไปอย่างราบรื่น มี 8 สิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

1.อย่าใช้เวลาในบ้านมากเกินไป ความโดดเดี่ยวคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทำงานที่บ้าน ดังนั้น แทนที่จะอยู่แต่ในบ้านก็ควรออกไปข้างนอกบ้างเพื่อพบปะผู้คนหรือประชุมงานในร้านกาแฟบ้าง เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น

2.ไม่กำหนดตารางเวลาการทำงาน การใช้เวลาทำงานทั้งวันทั้งคืนจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ จึงควรกำหนดตารางเวลาการทำงานให้ชัดเจน โดยระยะเวลาการทำงานที่ดีใน 1 วัน ไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมง

3.การใช้โทรศัพท์ตอนทำงาน การทำงานที่บ้านคุณคือนายตัวเอง เมื่อไม่มีเจ้านายคอยเพ่งเล็ง การคุยโทรศัพท์กับเพื่อนขณะทำงานจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ซึ่งนั่นจะส่งผลให้เสียสมาธิในงานที่ทำ ควรตั้งเสียงโทรศัพท์เป็นโหมดเงียบและใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็นเท่านั้น

4.คุยปัญหาธุรกิจกับคนในครอบครัว พยายามติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ทำธุรกิจที่บ้านคนอื่นๆ เพราะบางครั้งคนในครอบครัวอาจเบื่อที่จะพูดคุยเรื่องปัญหาทางธุรกิจด้วย และพวกเขาไม่สามารถให้คำแนะนำได้ เพราะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ

5.ความล้มเหลวในการแบ่งพื้นที่ทำงาน ไม่ควรกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านไว้สำหรับทำงาน จนไม่เหลือพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้าน

6.ไม่มีการตั้งกฎภายในบ้าน ในกรณีที่คุณมีทีมงาน ควรตั้งกฎภายในบ้านว่าสิ่งใดที่พนักงานสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ ซึ่งนั่นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับบ้านได้

7. ยุ่งเกินกว่าจะจัดระเบียบ อย่าเกียจคร้านกับการจัดระเบียบและทำความสะอาดในพื้นที่ทำงาน ทั้งนี้การเพิ่มแสงสว่างและการตกแต่งห้องทำงาน จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้รู้สึกอยากรักษาความสะอาดอีกด้วย

8.เริ่มวันทำงานแบบไม่วางแผน หากไม่วางแผนว่าในแต่ละวันควรทำอะไรบ้าง จะทำให้เสียเวลาหนึ่งวันไปแบบไม่ได้ทำอะไรเลย ควรกำหนดระยะเวลางานของแต่ละงาน และเผื่อเวลาเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย

เรื่อง : กฤษณา สังข์วงค์

Create by smethailandclub.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook