กนอ.จับมือกรมทรัพย์ฯขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล

กนอ.จับมือกรมทรัพย์ฯขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล

กนอ.จับมือกรมทรัพย์ฯขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กนอ. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมสำรวจ - ขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลในนิคมฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ รับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2559 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาล กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมน้ำบาดาลสำรองกรณีฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมที่จะมีน้ำใช้ในภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงประสบภัยแล้งอย่างเพียงพอ โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอาจจะได้รับผลกระทบ ได่แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นนิคมฯ ที่อยู่ใกล้กับเขื่อนหลัก 2 แหล่ง คือ เขื่อนภูมิพล และสิริกิติ์ ที่ทำหน้าที่ป้อนน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำน้อย ดังนั้นการระบายน้ำ ลงสู่เจ้าพระยาจึงมีปริมาณจำกัด

ทั้งนี้ กนอ. ได้เตรียมมาตรการป้องกัน และความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 ได้แก่ มาตรการการส่งเสริมนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล มาตรการการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสำรอง และมาตรการการนำน้ำจากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงมาเสริม ซึ่งการแก้ไขปัญหาในสภาวะภัยแล้งสำหรับภาคอุตสาหกรรม กนอ. จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม มีความมั่นใจ และมีความพร้อมมั่นคงในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีน้ำใช้ในภาคการผลิตที่เพียงพอ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook