ก.ทรัพย์ฯเตรียมเสนอครม.เวนคืนที่ดิน

ก.ทรัพย์ฯเตรียมเสนอครม.เวนคืนที่ดิน

ก.ทรัพย์ฯเตรียมเสนอครม.เวนคืนที่ดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมเสนอ ครม. เวนคืนที่ดิน รับโครงการรถไฟรางคู่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเวนคืนที่ดิน และเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟรางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ บอร์ดสิ่งแวดล้อม ผ่านความเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยเฉพาะในช่วงที่เส้นทางตัดผ่านป่า ซึ่งจะมีการก่อสร้างอุโมงค์ใน 2 จุด ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร และ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ  และ ลุ่มน้ำชั้น 2 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน จ.สระบุรี ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่ผ่านป่าจะมอบหมายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าสำรวจและขุดล้อมต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายแชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook