กนอ.ชี้RubberCityช่วยสร้างเงิน8,000ล.

กนอ.ชี้RubberCityช่วยสร้างเงิน8,000ล.

กนอ.ชี้RubberCityช่วยสร้างเงิน8,000ล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กนอ. ชี้ Rubber City ช่วยเกิดเม็ดเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ตั้งเป้าผู้ประกอบการ 70 รายใน 5 ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าล่าสุดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา Rubber City ล่าสุดการจัดตั้งศูนย์บริการลงทุน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุนและบริการผู้ประกอบอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดตั้งนิคมยางพารา เพื่อรองรับการพัฒนาและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงแก้ปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบจากยางพาราในประเทศ

ซึ่งล่าสุด กนอ. ได้เตรียมพร้อมแผนพัฒนาการลงทุน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 ทั้งในด้านของสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างถนน ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการในปีหน้า โดยคาดว่า ในปี 2559 จะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือนกันยายน และเริ่มประกอบกิจการภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 โดย กนอ. ตั้งเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมยางพาราทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายในปี 2564 เกิดเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มการใช้ยางพารา 100,000 - 200,000 ตันต่อปี เกิดการจ้างงาน 7,000 คน และช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตประมาณ 6,000 - 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยล่าสุดมีผู้ประกอบการ 2 ราย ที่สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อทำธุรกิจยางคอมพาวน์เพื่อนำไปใช้ผลิตยางล้อสำหรับอากาศยาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook