อุตฯโชว์ผลงานรอบ1ปีขับเคลื่อนศก.

อุตฯโชว์ผลงานรอบ1ปีขับเคลื่อนศก.

อุตฯโชว์ผลงานรอบ1ปีขับเคลื่อนศก.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงอุตฯ โชว์ผลงานรอบ 1 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน SMEs

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลงานรอบ 1 ปี ว่า กระทรวงได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ส่งเสริมและพัฒนา Otop วิสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนา SMEs การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงได้เร่งแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว การนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ การแก้ปัญหาผังเมืองที่กระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การปรับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับอาเซียนรองรับการเปิด AEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนใหม่ในระบบเศรษฐกิจ พร้อมเกิดการทำงานรูปแบบใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชนให้กระชับมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook