เถ้าแก่น้อยเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้น3ธ.ค.
คำที่ถูกค้นบ่อย
  Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
  //s.isanook.com/mn/0/ud/67/338913/662915-01.jpgเถ้าแก่น้อยเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้น3ธ.ค.

  เถ้าแก่น้อยเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้น3ธ.ค.

  2015-12-02T18:47:00+07:00
  แชร์เรื่องนี้

  บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายแบรนด์ 'เถ้าแก่น้อย' พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 ธ.ค.

  ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดย TKN ดำเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายภายใต้ตราสินค้า "เถ้าแก่น้อย" โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 4 ประเภท ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายเทมปุระ และสาหร่ายอบ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ ภายใต้ชื่อ "เถ้าแก่ป็อบ" โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงร้านจำหน่ายขนมขบเคี้ยวของบริษัทชื่อ "เถ้าแก่น้อยแลนด์" และยังมีการส่งออกไป 35 ประเทศทั่วโลก

  TKN มีทุนชำระแล้ว 345 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 1,020 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น โดยเสนอหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท มูลค่าระดมทุน 1,440 ล้านบาท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,520 ล้านบาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ รวมถึงจะนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแห่งเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน