พณ.เร่งสร้างกิจกรรมดึงดูดกำลังซื้อ

พณ.เร่งสร้างกิจกรรมดึงดูดกำลังซื้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ สร้างความเข้มแข็งชุมชน สร้างกิจกรรมดึงดูดกำลังซื้อ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเศรษฐกิจในประเทศ ว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นให้เศรษฐกิจ หรือ Local Economy โดยเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดกับภาคการผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยเร่งดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางและตลาดชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 88 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดกลาง 11 แห่ง และตลาดชุมชน 77 แห่ง เพื่อยกระดับตลาดกลางโดยพัฒนาจากตลาดที่มีอยู่เดิม จำหน่ายสินค้าเกษตรแบบค้าส่ง เป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรมต่อเกษตร ซึ่งแต่ละตลาดจะเปิดตามช่วงฤดูกาลผลิตสินค้าแต่ละชนิด โดยการยกระดับตลาดจะพัฒนาประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และข้อมูลระหว่างตลาด รวมถึงสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดกำลังซื้อ จัดตั้งตลาดชุมชน Farm Outlet : พัฒนาตลาดชุมชนให้มีมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึง “เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชน” มีการซื้อขายสินค้าของชุมชน เช่น สินค้าเกษตร หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน ซึ่งอาจจำหน่ายโดยเกษตรกร หรือผู้ประกอบวิสาหกิจโดยตรง มีการสร้างมาตรฐานตลาดที่ดี เป็นต้นแบบ 5 แห่งที่จะพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!