พลังงานออกโรงแจงข้อกล่าวหาบิดเบือนข้อมูล

พลังงานออกโรงแจงข้อกล่าวหาบิดเบือนข้อมูล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อกล่าวหา เรื่องโฆษณาบิดเบือนข้อมูล ก๊าซ และน้ำมัน

นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวชี้แจงประเด็นที่แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยระบุว่ากระทรวงพลังงานโฆษณาบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในประเด็นเรื่องก๊าซ LPG ที่ระบุว่า รถจักรยานยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซินต้องไปอุ้มค่าก๊าซหุงต้มที่ใช้  โดยคนขับรถยนต์ ทั้งที่จริงกลุ่มปิโตรเคมีมาแย่งใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) จากภาคประชาชนนั้น ว่า เดิมมีการอุดหนุนราคา LPG ให้ราคาถูกกว่าต้นทุนที่แท้จริง โดยการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอลไปอุดหนุน  ซึ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องใช้น้ำมันเบนซินต้องจ่ายเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่ขณะที่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG กลับได้รับการอุดหนุนราคา จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม  โดยปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ  LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว ผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคปิโตรเคมี ได้รับสิทธิในการใช้ทรัพยากรก๊าซ LPG เท่าเทียมกัน เพราะมีการกำหนดราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ของผู้ใช้ทุกกลุ่มให้อยู่ในราคาเดียวกัน พร้อมวางกลไกเพื่อไม่ให้เกิดการชดเชยหรืออุดหนุนข้ามประเภทเชื้อเพลิงระหว่างน้ำมันเบนซิน กับก๊าซ LPG อีกต่อไป โดยได้ใช้กองทุนน้ำมันฯ เป็นกลไกบริหารจัดการ โดยแยกกองทุนน้ำมันฯออกเป็น 2 กองทุนคือ กองทุนสำหรับก๊าซ LPG และกองทุนสำหรับน้ำมัน  ปัจจุบันจึงไม่มีการชดเชยข้ามประเภทแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับน้ำมัน การระบุถึงตัวเลขน้ำมันดิบนำเข้าร้อยละ 85 ว่ามีการนำเข้าเพื่อการส่งออกร่วมด้วย ขอชี้แจงว่า เนื่องจากกำลังการกลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดในประเทศ 8 โรง จำนวน 1.2 ล้านบาเรลล์/วัน สูงกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศที่ประมาณ 1 ล้านบาเรลล์/วัน จึงต้องมีการส่งออกประมาณ 2 แสนบาเรลล์/วัน โดยการส่งออกในรูปน้ำมันสำเร็จรูปดังกล่าวจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!