ชัยวัฒน์นั่งประธานกรรมการตลท.คนที่16

ชัยวัฒน์นั่งประธานกรรมการตลท.คนที่16
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตลท. คนที่ 16 มีผล 30 ตุลาคม นี้

นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล เลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 - 27 ตุลาคม 2560 แทน ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ นายสุทธิชัย จิตรวาณิช ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ (30 ตุลาคม 2558) มีมติเลือก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 69 ปี จบปริญญาเอก จากสถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!