สร้างสะพานเชื่อม2เกาะจ.กระบี่คืบหน้า83%

สร้างสะพานเชื่อม2เกาะจ.กระบี่คืบหน้า83%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เผย โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ คืบหน้า 83% คาดเปิดใช้เมษายน 2559

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ข้ามคลองลัดบ่อแหน ในแนวท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านศาลาด่านและท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหลังสอด ที่มีอยู่เดิม เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความแออัดด้านจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย พร้อมกันนี้ ได้ก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์เป็นสวนใต้สะพานเพื่อเป็นจุดพักรถ จุดชมวิว โดยการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างสะพาน ความยาว 650 เมตร ส่วนที่ 2 งานปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อสะพาน ความยาว รวม 741.962 เมตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ จะเพิ่มศักยภาพในการเดินทางและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจุบันประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ร้ายแรง หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนบนเกาะ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!