สสว.เตรียมปล่อยกู้เอสเอ็มอี1,000ล้าน

สสว.เตรียมปล่อยกู้เอสเอ็มอี1,000ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เตรียมปล่อยกู้เอสเอ็มอี 1,000 ล้าน ปลอดดอกเบี้ย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 หมื่นล้านในปี 59

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย สสว. ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนของ สสว. จำนวน 2,467 ล้านบาท จัดสรรให้กระทรวงอุตสาหกรรม 530 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 187 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ 150 ล้านบาท ในส่วนของ สสว. ตั้งเป้าพัฒนา SMEs รวม 3 หมื่นราย ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยจะพัฒนา SMEs 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม SMEs ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีศักยภาพ (Strong/Regular SMEs) อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สปา แฟชั่น อัญมณี และเครื่องหนัง มีเป้าหมาย 10,000 ราย ในปี 2559 ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up) มีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการใหม่จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559-2561 ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ช่วย SMEs ขนาดเล็กให้ได้ 10,000 รายในปี 2559

นอกจากนี้ กรณี SMEs ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำเป็นต้องได้รับสภาพคล่องเพิ่ม สสว. จะพิจารณาให้กู้ยืมจากกองทุนพลิกฟื้นของ สสว. ที่จัดตั้งขึ้นในวงเงินอีก 1,000 ล้านบาท เนื่องจาก SMEs ในกลุ่มนี้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินได้ จากการติดเครดิตบูโร โดย สสว. จะให้เงินกู้ระยะยาว ปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 5-10 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 โดยจากนี้ สสว. จะนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อจัดสรรเงินจากกองทุน สสว. นำไปปฏิบัติได้จริง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!