ยอดหนี้สินครู-บุคลากรทางการศึกษาแจ้งรวมแล้วเกือบ 5 หมื่นล้าน

ยอดหนี้สินครู-บุคลากรทางการศึกษาแจ้งรวมแล้วเกือบ 5 หมื่นล้าน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

ยอดหนี้สินครูและบุคคลกรทางการศึกษาแจ้งลงทะเบียนเข้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารออมสินแล้วเกือบ 50,000 ล้านบาท


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ขยายเวลาลงทะเบียนจากเดิมสิ้นสุด 31 กรกฎาคมเป็น 31 ตุลาคม 2558 ล่าสุด จนถึงวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียนแล้ว 33,354 ราย ยอดหนี้รวม 49,815 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในขั้นวิกฤต ได้แก่ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกบังคับคดี หรือ ไม่สามารถชำระหนี้ได้, ธนาคารฯ จะชะลอฟ้องดำเนินคดี หรือ บังคับคดีไม่เกิน 3 ปี พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น เมื่อครบ 3 ปีให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้จ่ายคืนรวมกับเงินงวด

กลุ่มที่ 2 เป็นลูกหนี้ใกล้วิกฤต ได้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน จะให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง 2 ปี แต่ต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ เมื่อครบ 2 ปีแล้วให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้จ่ายคืนรวมกับเงินงวด

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขของธนาคาร และกลุ่มที่ 4 เป็นลูกหนี้ปกติยังไม่ได้ผิดนัดชำระ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปีแต่ให้ชำระดอกเบี้ย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!