สำนักงบมั่นใจงบ59เบิกจ่าย96%ลงทุน87%

สำนักงบมั่นใจงบ59เบิกจ่าย96%ลงทุน87%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มั่นใจ งบปี 59 เบิกจ่ายได้ 96% งบลงทุน 87% ช่วงแรกอาจล่าช้า รอจัดซื้อ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 คาดว่า โดยภาพรวมทั้งหมดจะเบิกจ่ายได้ที่ ร้อยละ 96 หรือเทียบเท่ากับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2558 ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุน ในปี 2559 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87  ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ อาจเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้า ร้อยละ 2 เนื่องจากรอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับรูปแบบลักษณะการเบิกจ่าย แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เพราะยอดการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ มีมากกว่าในปี 2558 อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า การเบิกจ่ายงบปี 2559 จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้และไม่มีปัญหาติดขัดอย่างแน่นอน