กกร.เล็งตั้งศก.จังหวัดเดินหน้านโยบาย

กกร.เล็งตั้งศก.จังหวัดเดินหน้านโยบาย

กกร.เล็งตั้งศก.จังหวัดเดินหน้านโยบาย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กกร.เสนอตั้งทีมเศรษฐกิจจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายกระจายเม็ดเงินสู่ระดับฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายใน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้พิจารณาเสนอให้ปรับปรุงแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานชุดเล็ก หรือ ทีมเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนขึ้นมาในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ และลดอุปสรรคทางการค้าให้น้อยลงเช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงกรณีระดับจังหวัดที่รัฐบาลผลักดันกระจายเม็ดเงินสู่ระดับฐานรากด้วยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมร่วมรัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัด จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งทีมเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งเป็นโครงสร้างกระชับและเน้นด้านเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง 5-6 หน่วยงาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เข้มแข็งทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook