สศอ.เยี่ยมชมการติดEco Sticker รถยนต์ MG

สศอ.เยี่ยมชมการติดEco Sticker รถยนต์ MG
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. เยี่ยมชมขั้นตอนการติด Eco Sticker รถยนต์ MG ก่อนส่งรถยนต์ไปยังผู้จำหน่ายรถยนต์

นายณัฐพล รังสิตพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ MG โดยบริษัท ได้เริ่มติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ Eco Sticker กับรถยนต์ใหม่ที่ผลิตจากโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งว่า ยินดีให้การสนับสนุนนโยบายการติด ECO Sticker ของภาครัฐ รวมทั้ง ได้สาธิตถึงระบบการติด Eco Sticker บนกระจกรถด้านหน้า เริ่มจากการนำ Eco Sticker ติดบนกระจกที่มีการกำหนดจุดอย่างถูกต้องให้ตรงกันบนรถยนต์ทุกคัน ก่อนที่จะนำกระจกที่ติด Eco Sticker แล้วนั้นไปติดบนตัวรถยนต์โดย ECO Sticker ของรถยนต์ MG จะเป็นแบบสี ขนาดเท่ากระดาษ A4

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องติด ECO Sticker ไว้ที่รถยนต์ใหม่ทุกคัน ก่อนที่จะส่งรถยนต์ไปยังผู้จำหน่ายรถยนต์ในเครือข่าย (Dealer) หรือสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกประชาชนอาจจะยังเห็น ECO Sticker ไม่มากนัก แต่จะเห็นอย่างแพร่หลายในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ จะมีการยกเว้นให้กับรถยนต์รุ่นที่ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ยุติสายการผลิต หรือรถยนต์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ไม่จำเป็นต้องติด ECO Sticker