กทม.ดีเดย์เก็บภาษีน้ำมัน15 ต.ค.คาดฟันปีละหลายร้อยล้าน

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 1 ตุลาคม นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่กทม.ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สำนักการคลังจึงกำหนดจัดประชุมฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขต ซึ่งมีหน้าที่ที่จัดเก็บภาษี เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี ในวันที่ 6 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการกทม. และจะจัดประชุมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ที่มีอยู่ในกรุงเทพฯประมาณ 800 แห่ง เพื่อให้สถานประกอบการได้ทราบถึงหน้าที่และวิธีการชำระภาษีดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคมนายจุมพล กล่าวว่า ผู้ประกอบการสถานการค้าปลีกน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมกับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร ให้แก่กทม. จากปริมาณการจำหน่ายในแต่ละเดือนในอัตราลิตรละ 5 สตางค์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้กทม.สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นปีละหลายร้อยล้านบาท

หากสถานประกอบการรายใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีภายในกำหนดต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่ผู้เสียภาษีค้างชำระ กทม.มีอำนาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษี ได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!