กรมประมงแจงอนุญาตนำเข้ากุ้งขาวอินโดฯ

กรมประมงแจงอนุญาตนำเข้ากุ้งขาวอินโดฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประมงแจงอนุญาตในำเข้ากุ้งขาวจากอินโดนีเซีย ระบุผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีประกาศอนุญาตให้นำเข้ากุ้งขาวจากเกาะ Seram จากประเทศอินโดนีเซีย มาเพื่อแปรรูปจริง เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งว่าจะนำเข้ามาเพื่อแปรรูปป้อนสู่ตลาดที่ได้มีการ contact ไว้ และเป็นกุ้งไซส์ใหญ่ ขนาด 20-30 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งผลผลิตกุ้งในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาตลาดการส่งออกและลูกค้าต่างประเทศไว้ ทั้งนี้ จะนำเข้าจำนวน 1 พันตันเท่านั้น โดยขณะนี้ยังไม่มีการนำเข้ามาแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการไปแย่งชิงตลาดเกษตรกรไทยแน่นอน และไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้กุ้งมีราคาตกต่ำด้วย สำหรับกุ้งขาวจากเกาะ Seram ที่จะนำเข้าไทยนั้นพบว่าพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาวแห่งนี้ปลอดโรค IMN นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่จะนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย จะต้องจัดทำแผนการนำเข้าส่งให้กรมประมงทราบทุกครั้ง โดยอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะกุ้งขาวตัดหัวในสภาพแช่แข็งเท่านั้น และอนุญาตให้นำเข้าได้ถึงสิงหาคม 2559

ด้าน นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมสมาพันธ์กุ้งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตกุ้งของประเทศไทยมีการฟื้นฟูดีขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านการเลี้ยงลดลงและแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากสามารถฟื้นฟูได้ต่อเนื่องตลอดในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งเป็นฐานของความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทย สามารถกลับมาเป็นประเทศผู้นำในการส่งออกกุ้งได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคากุ้งลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม จากราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 100 บาทต่อกิโลกรัม ในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งน่าจะเกิดจากช่วงนี้ผลผลิตกุ้งออกมามาก ดังจะเห็นได้จากก่อนหน้านี้มีการซื้อขายกุ้งในปริมาณ 80-100 ตู้ แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณ 100-144 ตู้ ทำให้มีผลผลิตกุ้งออกมาจำนวนมาก จนเป็นสาเหตุให้ราคากุ้งตกต่ำลง