คลัง เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

คลัง เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ

คลัง เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลัง เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายงบ ลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ขู่ดำเนินการล่าช้ายึดงบคืน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 5.4 แสนล้านบาท ว่าคาด จะทำได้ดีกว่าที่ผ่านมามาก เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีงบลงทุน ต้องเร่งเบิกจ่าย โดยที่ผ่านมาได้มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า และเมื่องบประมาณมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันที

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ผ่อนผันการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนขนาดเล็กมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ใช้วิธีการสอบราคา ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว โดยโครงการลงทุนในปีงบประมาณ 2559 มี 1 แสนโครงการ เป็นโครงการไม่ถึง 2 ล้านบาท ถึง 7 หมื่นโครงการ หรือ ร้อยละ 70 มีเม็ดเงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังยังพิจารณาตัดงบลงทุนของหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า โดยในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. โอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่เป็นงบลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาส 4 จำนวน 8,000 ล้านบาท ไปไว้ในงบกลางเพื่อใช้ในโครงการลงทุนเร่งด่วน และโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับปีงบประมาณ 2559 อาจจะตัดงบลงทุนที่ดำเนินการล้าช้าเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะให้เวลาดำเนินการไปครึ่งปี หากดำเนินการไม่ทันไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ ก็จะออก พ.ร.บ. โอนเงินงบประมาณ 2559 โอนงบลงที่ลงทุนล่าช้าไปให้กับโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการในโครงการเร่งด่วนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดำเนินการได้ทันที โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าเบิกจ่ายได้ 2.6 ล้านล้านบาท หรือ ร้อยละ 96 ในส่วนของงบลงทุนวงเงิน 5.4 แสนล้านบาท ตั้งเป้าเบิกจ่าย 4.7 แสนล้านบาท หรือ ร้อยละ 87


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook