สนพ. ชี้ไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

สนพ. ชี้ไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการ สนพ. ชี้ ไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวในงานเสวนา คนไทยกลัวอะไร ถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า ไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป เนื่องจากขณะนี้ ไทยมีปริมาณก๊าซเพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าเพียงอีก 5 ปีเท่านั้น โดยหากไม่สามารถจัดหาแหล่งก๊าซได้เพิ่มเติม จะต้องนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมาผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ราคาค่าไฟผันผวนตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งขัดต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ พีดีพี 2015 ที่วางกรอบอัตราค่าไฟฟ้าไว้ที่ 4.5 บาทต่อหน่วยตลอดแผน 

ทั้งนี้ นายทวารัฐ กล่าวว่า ดังนั้น ในระยะยาวต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงปัจจัยด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวที่มากกว่าคนในพื้นที่ถึง 4 เท่า ซึ่งหากไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ได้ จะทำให้ปริมาณไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน เกิดความเสี่ยงไฟตกไฟดับสูง และต้นทุนค่าไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2562