“เอสเอ็มอีแบงก์” หนุนเงินกู้ “ผู้พ้นโทษ” ดอกเบี้ย 0%

“เอสเอ็มอีแบงก์” หนุนเงินกู้ “ผู้พ้นโทษ” ดอกเบี้ย 0%
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์สนับสนุนเงินกู้ให้ผู้พ้นโทษ เพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 50,000 บาท แบบไม่คิดดอกเบี้ย ใช้คืนภายใน 2 ปี หวังให้ตั้งตัวหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้


นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ลงนามความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ และมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ในโครงการเอสเอ็มอีแบงก์ร่วมคืนคนดีสู่สังคม เพื่อยกระดับชีวิตและสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ

โดยธนาคารได้เตรียมเงินจากงบประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณกุศล หรือ CSR มาใช้สนับสนุนเงินทุนให้ผู้พ้นโทษกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อตั้งตัวสร้างอาชีพไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ผ่อนชำระคืนภายใน 2 ปี วงเงินรวม 1,000,000 บาท รวมถึงช่วยส่งเสริมความรู้ฝึกวิชาอาชีพ และสนับสนุนช่องทางการตลาด โครงการนี้ธนาคารได้ประสานความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ และมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ช่วยคัดกรองผู้พ้นโทษที่มีวินัย เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ด้วนนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้พ้นโทษ ให้กลับเป็นคนดีของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด ส่วนความร่วมมือครั้งนี้ จะคัดเลือกผู้พ้นโทษที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ ขอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในข่ายจำนวน 27,000 ราย

ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถการประกอบอาชีพ รวมทั้งจะติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินธุรกิจของผู้พ้นโทษด้วย และวันนี้ธนาคารยังมอบทุนเริ่มต้นธุรกิจ ให้กับผู้พ้นโทษในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน รับทุนจากธนาคารนำไปประกอบอาชีพจำนวน 10 ราย อาทิ ค้าขายอาหาร ขนม และกิจการซ่อมแต่งรถจักรยานยนต์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!