ก.อุตฯคาด2สัปดาห์ชงมาตรการช่วยSMEs

ก.อุตฯคาด2สัปดาห์ชงมาตรการช่วยSMEs

ก.อุตฯคาด2สัปดาห์ชงมาตรการช่วยSMEs
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีอุตสาหกรรม คาด 2 สัปดาห์ เสนอมาตรการช่วย SMEs ระยะที่ 2 ต่อคณะรัฐมนตรีได้

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งในระยะแรกรัฐบาลได้มีมาตรการทางการเงินของกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว เช่น โครงการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน การปรับปรุงเงื่อนไขการค้ำประกัน และการร่วมลงทุนในระยะเริ่มต้น รวมทั้งมาตรการทางด้านภาษี ส่วนในระยะที่ 2 เป็นมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ในด้านต่างๆ แบบบูรณาการ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะมุ่งเน้นในด้านผลิตภาพ (Productivity) และนวัตกรรม (Innovation) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) และกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นในด้านการตลาด

นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่างๆ ที่มีมาตรการช่วยเหลือ SMEs มาบูรณาการกัน ซึ่งขณะนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาว่า SMEs ที่เข้าระบบในปี 2559 มีอยู่มากน้อยเพียงใด และจะให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเท่าไหร่ก่อน แล้วจะพิจารณาว่าต้องของบประมาณเสริมหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือ SMEs ได้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

นางอรรชกา กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยเหลือ SMEs คือ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs 2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ และ 3) การปรับแผนธุรกิจและเพิ่มความเข้มแข็งสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook