บสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อให้SME

บสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อให้SME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บสย. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 1 แสนล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คาดว่าช่วยให้ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นกว่า 30,000 ราย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. พร้อมด้วย นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย แถลงข่าว พร้อมดำเนินมาตรการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 หรือ PGS5 ที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ โดยเปิดโอกาสผู้ที่เคยมีประวัติด้านการเงิน แต่มีศักยภาพในการชำระหนี้ สามารถขอสินเชื่อได้ ทำให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพน้อยกว่าเกณฑ์ปกติได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น ในวงเงินค้ำประกัน 1 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นกว่า 30,000 ราย และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 170,000 ล้านบาท โดยคาดว่า บสย. จะอนุมัติการค้ำประกันได้เฉลี่ยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ได้เพิ่มขึ้น เป็นเดือนละ 8,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากยอดการค้ำประกันปกติที่อนุมัติเพียงประมาณเดือนละ 5,000 ล้านบาทต่อเดือน