หอการค้าร่วมพร.จัดหนูณิชย์พาชิมทั่วปท.

หอการค้าร่วมพร.จัดหนูณิชย์พาชิมทั่วปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการร้านอาหารหนูณิชย์พาชิม ทั่ว ปท.

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า หอการค้าทั่วประเทศ ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการหนูณิชย์พาชิมในภูมิภาค เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน หลังเศรษฐกิจยังชะลอตัวต่อเนื่อง ค่าครองชีพของประชาชนมีแนวโน้มสูงขึ้น และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ขณะที่ผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาการบริหารจัดการ การตลาด และต้นทุนการผลิต แม้ราคาน้ำมันจะลดลง แต่ส่งผลดีต่อต้นทุนสินค้าเพียงบางชนิดในส่วนของค่าขนส่งเท่านั้น ซึ่งเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อย โดย หอการค้าไทย จะนำร่องใน 32 จังหวัด ในพื้นที่ 5 ภาค นอกจากนี้ จะมีการนำสินค้าโอทอป ในท้องที่มาวางจำหน่ายภายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดว่าง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านข้าวแกงที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการจำหน่ายข้าวราดแกง ในราคาถูกลงที่ 25 - 35 บาทต่อจาน ส่งผลให้ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ร้อยละ 15 - 20 ขณะที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้ซื้อวัตถุดิบในราคาถูกลงร้อยละ 10 - 15 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30