ซื้อหุ้นตัวไหนจ่ายเงินปันผลสูงๆๆๆ

ลงทุนสไตล์ สนุก!

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีคะ คุณที่รัก ยามนี้หุ้นตก มีคำถามมากมายกายกอง “ซื้อหุ้นอะไรดี ที่ไม่เสี่ยง ” เราก็ทำการหาหุ้นโดยเอาเงินปันผลหารราคาหุ้นคูณ 100 (หน่วยเป็น %) เราเรียกอัตราเงินปันผล เช่น ถ้าเราซื้อหุ้น 100 บาท ได้ เงินปันผล 5 บาท คิดเป็น 5% แล้วถ้าราคามันลดลงมาเหลือ 80 บาท คิดเป็น 6.25% นั่นหมายถึงราคาหุ้นยิ่งถูกอัตราเงินปันผลยิ่งสูง นำไปเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ชนะขาดลอยเลย คร้าคุณ


แต่เราดูอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเงินปันผลมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ ที่สำคัญจริงๆคือ “ ต้องดูการดำเนินงานและกำไรของกิจการ ” ว่าจะแจกเงินปันผลได้หรือไม่ คือ ดูว่าบริษัทมีกำไรหรือเปล่า? ซึ่งเราสามารถมาดูได้ที่งบกำไรขาดทุน และ มีกำไรสะสมหรือไม่ ดูจากงบดุล ที่สำคัญกิจการต้องมีเงินสดจำนวนมาก ไม่ติดลบ ดูได้จากงบกระแสเงินสด พอสรุปสั้นๆๆๆได้ว่า


ลักษณะหุ้นปันผลดีมี ต้อง มี
1. กิจการดี มีกำไร โตอย่างต่อเนื่อง
2. มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ
3. มีเงินสดในมือสูง
4. ไม่ขายของเก่า หรือ กู้เงินมาจ่ายปันผล


ลูกหมูขอยกตัวอย่างหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น โดยนำเงินปันผลปี 2514 เทียบหรือหารกับราคาที่จะซื้อ(หน่วยเป็น %) เรียงลำดับจากมากมาน้อย


การบ้านขอให้คุณที่รัก นำลักษณะหุ้นปันผลดี ที่กล่างข้างต้น เฉพาะข้อ 1 และ 2 มาเลือกหุ้นในตารางว่าไปตัวไหนบ้าง แล้วจึงนำหุ้นที่ได้ไปดูงบกระแสเงินสด และ การลงทุนขยายกิจการต่อ เท่านี้ท่านก็ลงทุนหุ้นที่ดี ไม่เสี่ยง แถมผลตอบแทนเป็นน้ำจิ้ม อร่อยเหนือความคาดหมาย

ผู้เขียน : นฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย