ยอดเลขจ้างงานพุ่งร้อยละ46.98สูงเกินเกณฑ์

ยอดเลขจ้างงานพุ่งร้อยละ46.98สูงเกินเกณฑ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน สั่งเฝ้าติดตามการจ้างงานของธุรกิจ หลังยอดเลิกจ้างอยู่ในระดับร้อยละ 46.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2558 ได้รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ซึ่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว โดยภาวะการจ้างงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้างต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเลิกจ้างอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 46.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 41.01 (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548-2551) ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานโดยให้จับตาแนวโน้มและสัญญาณตัวเลขการปิดกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวด้านการจ้างงานของธุรกิจทุกขนาดในพื้นที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด อันเนื่องมาจากภาวะอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากร้อย 0.8 เป็นร้อยละ 1

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณากรณีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นข้อเรียกร้องขอเข้าร่วมประชุมบอร์ดค่าจ้างในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบในเรื่องนี้ เพราะผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนื่องจากบอร์ดค่าจ้างเท่านั้นที่มีสิทธิ์ประชุมพิจารณา รวมถึงทำให้การพิจารณาของบอร์ดค่าจ้างไม่เป็นอิสระ สำหรับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นหรือไม่ ยังไม่มีการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปปลายปี 2558 เนื่องจากกำลังรอข้อมูลสรุปผลวิจัยเรื่องค่าจ้างลอยตัวของ ผศ.สุจิตรา ชำนิวิกรณ์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!