คมนาคมชงพัฒนาด่านพื้นที่พุน้ำร้อน

คมนาคมชงพัฒนาด่านพื้นที่พุน้ำร้อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอคณะกรรมการ กนพ. เห็นชอบ แนวทางพัฒนาด่านพื้นที่พุน้ำร้อนเชื่อมไทย-เมียนมา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติการเร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ด่านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งจะทำการศึกษาพื้นที่เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทุกรูปแบบเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขณะนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการมอเตอร์เวย์ไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวงก่อสร้างเส้นทางถนนไปถึงด่านหน้าพุน้ำร้อนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้ออกแบบรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมทุกด่านพุน้ำร้อนเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจทวายนั้น หลังจากคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติวันนี้จะเร่งดำเนินการก็จะเสนอแนวทางต่างๆ เข้าสู่คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กนพ. ในวันที่ 16 กันยายนนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสที่ 1 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว ด่านสะเดาที่สงขลา มุกดาหาร และหนองคาย ภายหลัง คณะกรรมการ กนพ. ได้มอบหมายให้มาปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฟสที่ 1 ใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะมีการพิจารณารายละเอียดว่าจะปรับแผนโครงการหรือก่อสร้างเพิ่มนั้นให้สามารถจัดทำโครงการเพื่อขอใช้งบกลางปี 2559 วงเงินที่มีอยู่ 2,000 ล้านบาทมาดำเนินการได้ทันที

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!