พาณิชย์ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ฮาลาล

พาณิชย์ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ฮาลาล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ฮาลาล ผลักดันไทยสู่ผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล อันดับ 1 ใน 5 ของโลก ขณะที่สินค้าอาหารฮาลาลของไทย ยังขยายตัวได้ดี ปี 57 ส่งออกขายตัว 12.5%

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการดำเนินโครงการตามนโยบายพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการฮาลาล และการก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกตลาดโลก” ว่า ปัจจุบันความต้องการสินค้าและบริการฮาลาล กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามอัตราการเพิ่มของประชากรมุสลิม ซึ่งอาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก ประมาณ 1,700 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรโลก และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,800 ล้านคน ในอีก 35 ปีข้างหน้า ทำให้ประเทศมุสลิมมีอัตราการขยายตัวของ GDP อย่างต่อเนื่อง โดยการขยายตัวของ GDP ในประเทศกลุ่มมุสลิม จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจของไทย และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการเติบโตของความต้องการสินค้าฮาลาล โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาล พ.ศ. 2559 - 2563 ผลักดันประเทศไทย สู่เป้าหมายผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล อันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563


 นางสาวชุติมา กล่าวถึง การส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ว่า สินค้าฮาลาลไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าสำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังมีมาตรฐานการผลิตที่สูง และยังมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า อันดับที่ 26 ของโลก และมีการส่งออกสินค้าอาหารเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ในส่วนของสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะสินค้าอาหาร ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังประเทศในกลุ่ม OIC ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มมุสลิม เช่น อียิปต์ โอมาน บาห์เรน ไนจีเรีย เบนิน แคมเมอรูน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซูดาน จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยมีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึง ร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี 2556  โดยมีสินค้าสำคัญหลัก คือ ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่าการส่งออกที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยและผู้ประกอบการผลิต ผู้ส่งออกของไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งรวมถึงตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมด้วย โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิต การส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อรองรับความต้องการสินค้าฮาลาลทั่วโลก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ ขึ้นพิจารณายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล และมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ รับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีองค์กรสำคัญของศาสนาอิสลามร่วมดำเนินการด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!