ธปท. ประกาศเกียรติคุณ ETDA หน่วยงานสำคัญพัฒนาระบบชำระเงินของไทย

ธปท. ประกาศเกียรติคุณ ETDA หน่วยงานสำคัญพัฒนาระบบชำระเงินของไทย
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (e-Payment System) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการ การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมการเงินอื่นต่าง ๆ สะท้อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA รับมอบเกียรติบัตร จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ETDA เป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชำระเงิน

ทั้งมาตรฐานกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) และมาตรฐานกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) ให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย ในงาน BOT Conference on Thailand's Payment 2015 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


ทั้งนี้ ETDA ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผลักดันและส่งเสริมให้นำมาตรฐาน NPMS มาใช้ เพื่อให้ภาคธุรกิจกับสถาบันการเงินรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยลดเวลาและการเสียโอกาส ซึ่งล้วนเป็นค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน ทั้งเพิ่มความสะดวกให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สุรางคณา กล่าวว่า "ETDA ภูมิใจที่เป็นเสมือนกรรมการฝ่ายเทคนิค ดูแลหลังบ้าน และผลักดันมาตรฐาน NPMS ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องการโอนเงิน ชำระเงิน ที่แต่ละธนาคารจะมีมาตรฐานต่างกัน ทำให้ต้องเสียเวลาหากมีการโอนเงินต่างธนาคาร แต่เมื่อมีมาตรฐานเดียวกันก็ลดระยะเวลาลงมาก ยกตัวอย่าง จากเดิมเช็คต่างจังหวัดต้องใช้เวลาถึง 15 วัน ต่างธนาคาร 3 วัน จึงจะเบิกเงินได้ เมื่อเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานเดียวกันจะลดเวลาลงมาก เพียงภายใน 24 ชั่วโมง และจะลดให้เหลือ 5 นาทีต่อไป”