หม่อมอุ๋ยสัมมนาก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย

หม่อมอุ๋ยสัมมนาก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร พร้อมด้วย อาคม เป็นประธานเปิดงานงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง 'ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย”

ในวันนี้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 ตามแนวข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ใน 11 ประเด็น ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันจะเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย"

นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นในหลายประเด็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!