บีโอไอชี้CLMVI5เหมาะลงทุนขยายฐานผลิต

บีโอไอชี้CLMVI5เหมาะลงทุนขยายฐานผลิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ ชี้ CLMVI 5 ประเทศ เป้าหมายลงทุนขยายฐานการผลิต หวังกระตุ้นเอกชนกระจายลงทุนกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV + i ที่ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เป็นตลาดที่อัตราการขยายตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการค้าเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 16 ส่วนการลงทุนตั้งแต่ปี 2553-2556 มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาตลาด CLMVI กว่า 1.17 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 9 ต่อปี โดย เมียนมา และกัมพูชา เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด โดยโอกาสและการลงทุนในตลาดกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม โดยตลาดดังกล่าวมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมขาติ และแรงงานจำนวนมากที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ ดังนั้น นักลงทุนไทยควรเข้าไปขยายฐานการผลิตและการบริการ เพื่อสร้างโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบดังกล่าว


นอกจากนี้ นางหิรัญญา กล่าวว่า ทิศทางการลงทุนในประเทศ ยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.58) รวม 408 โครงการ มูลค่ารวม 71,140 ล้านบาทขณะที่การอนุมัติช่วง 6 เดือนแรกปี 58 มียอดรวม 1,254 โครงการมูลค่า 412,690 ล้านบาท เป็นการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลและบีโอไอ รวม 264 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 45,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงการที่ยื่นของรับส่งการลงทุนทั้งหมด

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!