อินโดฯคู่ค้าไทยอันดับ1ในกลุ่มCLMVI

อินโดฯคู่ค้าไทยอันดับ1ในกลุ่มCLMVI
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองประธานสภาหอการค้า ชี้ อินโดนีเซีย คู่ค้าอันดับ 1 กับไทยในกลุ่ม CLMVI แตะ 5.42 แสนล้านบาท รองลงมา เวียดนาม

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเสวนา เสริมฐาน - สร้างโอกาส - ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาด CLMVI ว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดกลุ่ม CLMVI มีมูลค่าการค้ากับไทยอยู่ที่ 1.52 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของมูลค่าการค้ากับไทยเทียบทั่วโลก โดย อินโดนีเซีย เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงที่สุด อยู่ที่ 5.42 แสนล้านบาท รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ที่ 3.81 แสนล้านบาท และเมียนมา 2.63 แสนล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าและธุรกิจที่มีศักยภาพลงทุนที่น่าสนใจในกลุ่ม CLMVI นั้น ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน  บริการสุขภาพ โลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มค้าชายแดนเพื่อส่งไปประเทศที่สาม กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ซึ่งข้อได้เปรียบจากการเข้า
ไปลงทุนในกลุ่มเหล่านี้ นักลงทุนไทยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี รวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ โดยเฉพาะในประเทศเมียนมา ที่มีอัตราค่าจ้างประมาณ 1,800 บาทต่อเดือน ลาวอยู่ที่ 2,500 บาทต่อเดือน