กรมบัญชีกลางขยายวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

กรมบัญชีกลางขยายวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง ขยายเพดานวงเงินจัดซื้อจัดจ้างช่วยผู้ประกอบการ หวังกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กวพ. ได้มีมติขยายวงเงินการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 1-500,000 บาท ให้ส่วนราชการใช้วิธีตกลงราคา ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 2-5 วันเท่านั้น โดยมีงบประมาณในส่วนดังกล่าวประมาณ 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการลงทุนในปี 2558 หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล

สำหรับมติที่กำหนดให้ดำเนินการวิธีการจัดหาพัสดุดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการเริ่มปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำก่อนวันที่ 15 กันยายน 2558 นั้น หากมีการดำเนินการแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!