BOIจ่อพิจารณามาตรส่งเสริมลงทุนใหม่

BOIจ่อพิจารณามาตรส่งเสริมลงทุนใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เตรียมพิจารณาเพิ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาพรวมใหม่ คาดเสนอเข้าบอร์ดพิจารณา 16 ก.ย.นี้

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนา เสริมฐาน - สร้างโอกาส - ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ว่า ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศให้เพิ่มขึ้นโดยเร็ว เน้นตลาดในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งอาจมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ ออกมา เช่น มาตรการด้านภาษี โดยในส่วน บีโอไอ ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนบางส่วนโดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพื่อเร่งรัดการลงทุนของนักลงทุน รวมถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนด้วย รวมถึงจะพิจารณาเพิ่มประเภทกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ลงทุน จากปัจจุบันกำหนดไว้ 13 กลุ่มกิจการ โดยคาดว่า มาตรการกระตุ้นและเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอนี้ จะสามารถพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากนี้

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากบีโอไอ รายงานว่า การประชุมบอร์ดบีโอไอ จะประชุมนัดแรกภายหลังการปรับเปลี่ยน ครม.เศรษฐกิจชุดใหม่ ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคาดว่าจะมีการเสนอเรื่องการปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ให้ประเทศไทย สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!