ปตท.แจงพาสื่อทำข่าวงานเวิลด์เอ็กซ์โป

ปตท.แจงพาสื่อทำข่าวงานเวิลด์เอ็กซ์โป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. ปกป้องสื่อ แจงพาร่วมทำข่าวงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2015 ชี้ สื่อมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ไร้ครอบงำ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีที่มีสำนักข่าวเสนอข่าวในประเด็นการจัดโครงการนำคณะสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2015 และมีการขยายผลไปในสื่ออื่นๆ โดยเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจว่า ปตท.ทุ่มเงินพาสื่อไปต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้มีอิทธิพลเหนือสื่อ และชี้นำการทำงานของสื่อนั้น ขอยืนยันว่า ปตท.เคารพในการทำงานของสื่อมวลชน และขอปกป้องศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน ว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณ ทำงานอย่างโปร่งใส ไร้การถูกครอบงำ ดังนั้น การนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว นอกจากทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรของ ปตท.แล้ว ยังเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการใช้วิจารณญาณนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา มีอิสระ ทั้งนี้ การจัดโครงการนำคณะสื่อดูงาน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นหน้าที่ที่องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจพึงกระทำ โดย ปตท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเหมาะสม รอบคอบ เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ ที่เชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในโครงการดูงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2015 ในหัวข้อ "Feeding the Planet, Energy for Life" (ครัวเลี้ยงโลก พลังงานเพื่อชีวิต) ครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจ ทำให้ได้รับทราบการดำเนินงานที่ดี ของหน่วยงานรัฐบาลในการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยไปให้เป็นที่รู้จักต่อชาวโลก