สรท.จี้ครม.ศก.ประกาศนโยบาย3ด.ให้ชัดเจน

สรท.จี้ครม.ศก.ประกาศนโยบาย3ด.ให้ชัดเจน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งออกฯ จี้ ครม. เศรษฐกิจชุดใหม่ประกาศเป้าหมายการทำงานชัดเจนใน 3 เดือนข้างหน้า ย้ำ ยังเชื่อมั่นการบริหารงาน ห่วงการพัฒนา วอนเพิ่มงบ R&D เพื่อพัฒนาประเทศระยะยาว

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภาผู้ส่งออกฯ กล่าวว่า ต้องการให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ ให้แต่ละกระทรวงประกาศเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ว่ามีเป้าหมายอย่างไร ไม่ใช่เพียงแต่นโยบาย ซึ่งการแจงนโยบายเศรษฐกิจของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่เน้นการแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ภาคเอกชนต้องการเห็นนโยบายระยะยาวในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้ มากกว่าการอัดฉีดเม็ดเงินเพียงอย่างเดียว เนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งการส่งออกต่อเนื่องไปอย่างน้อย 5 - 10 ปีข้างหน้า พร้อมต้องการให้ภาครัฐดำเนินยุทธศาตร์ Trading Nation อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยืน พร้อมเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพของเกษตรกรไทยและเอสเอ็มอี  ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ พร้อมจะขอติดตามผลงานในอีก 3 เดือน ข้างหน้า

ด้าน นายไพบูลย์ พลสุวรรณา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภาผู้ส่งออกฯ กล่าวว่า เอกชนมีความเป็นห่วงถึงนโยบายที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไม่ได้กล่าวถึง คือ การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา R&D เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศระยะยาว ซึ่งไม่มีการระบุถึงการเพิ่มงบประมาณด้านดังกล่าวว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 ของงบประมาณประเทศ ดังนั้น จึงต้องการให้ทีมเศรษฐกิจพิจารณาเพิ่มความสำคัญในส่วนนี้ด้วย พร้อมต้องการให้รัฐดำเนินนโยบาย Trading Nation อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันให้เกิดการร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะ Super Cluster เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าคุณภาพไม่ดีเข้ามาในประเทศ และพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องเดินหน้าให้เกิด Digital Economy

นอกจากนี้ ต้องการให้ภาครัฐมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เพราะปีที่ผ่านมามีการเรียกประชุมเพียง 2 ครั้งเท่านั้น เพื่อให้ภาคเอกชนได้หารือกับภาครัฐถึงปัญหาและแนวทางต่างๆ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!