สศก.เผยคนสนใจการผลิตพันธุ์ปลากะรัง

สศก.เผยคนสนใจการผลิตพันธุ์ปลากะรัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย นิทรรศการเกษตรวิจัย คนสนใจผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์มากสุด พร้อมเชิญชวนร่วมงานได้ถึง 11 มี.ค. 59

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า "นิทรรศการ เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 12 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว โดยในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน หลังจากนั้น จะมีการหมุนเวียนในการนำเสนอผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ผลการติดตามพบว่า ผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าชมและชื่นชอบมากที่สุด คือ การผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ และงานวิจัยด้านคุณค่าของผลหม่อนและผลิตภัณฑ์ใบหม่อน ซึ่งผู้เข้าชมงานมากกว่าร้อยละ 50 โดยมีความพึงพอใจระดับมากต่อภาพรวมการจัดนิทรรศการ และร้อยละ 77 มีแนวโน้มการเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงาน เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สศก. จะติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการจัดนิทรรศการ และขอเชิญชวนร่วมเที่ยวชมงาน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!