กรมสรรพากรเตือนเร่งยื่นแบบฯภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแรกภายใน 31 สค.นี้ ก่อนถูกปรับ

กรมสรรพากรเตือนเร่งยื่นแบบฯภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแรกภายใน 31 สค.นี้ ก่อนถูกปรับ

กรมสรรพากรเตือนเร่งยื่นแบบฯภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแรกภายใน 31 สค.นี้ ก่อนถูกปรับ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมสรรพากรแจ้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)โดยปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ต มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 พร้อมกับชำระภาษีสำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ส่วนการยื่นแบบฯในระบบอินเทอร์เน็ต สิ้นสุดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และชำระภาษีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรสามารถเชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีของบริษัทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ถ้าผู้เสียภาษียื่นแบบฯเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน2,000 บาทและในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านยังจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook