พณ.จัดงานสินค้าดีวิถีชุมชน26-27ส.ค.

พณ.จัดงานสินค้าดีวิถีชุมชน26-27ส.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรม ตลาดกลางเมือง...สินค้าดี...วิถีชุมชน ที่ จ.เชียงใหม่ 26 - 27 สิงหาคม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม นี้ ทางกรมการค้าภายใน จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชนภายใต้ชื่อ “ตลาดกลางเมือง...สินค้าดี...วิถีชุมชน” ณ สวนดอกปาร์ค อำเภอเมือง เชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

โดยกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย และผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้บริโภค ได้มาพบกัน และได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!