ลดอีกแล้ว!พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก 40 สต.เว้นอี 85 ลง 20 สต.

ลดอีกแล้ว!พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก 40 สต.เว้นอี 85 ลง 20 สต.

ลดอีกแล้ว!พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก 40 สต.เว้นอี 85 ลง 20 สต.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทปตท. และ บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลด 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้26 ส.ค. 58 เวลา 05.00 น.

การปรับราคาทำให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล 22.49 บาท/ลิตร
เบนซิน 95: 33.06 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95: 26.50 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 91: 25.68 บาท/ลิตร
E20: 24.28 บาท/ลิตร
E85: 21.78 บาท/ลิตร