สศช.เผยหนี้ครัวเรือนQ1แตะ 10 ลล. โต 6.4%

สศช.เผยหนี้ครัวเรือนQ1แตะ 10 ลล. โต 6.4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพัฒน์ รายงาน ภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 พบอัตราการว่างงานต่ำ จับตา เอกชนย้ายฐานซบประเทศเพื่อนบ้าน เผย หนี้ครัวเรือนไตรมาส 1 แตะ 10 ล้านล้าน ขยายตัว 6.4% ขณะเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต ไตรมาส 2 พุ่ง 28%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2558 พบว่า การมีงานทำลดลงร้อยละ 0.2 การจ้างงานภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 5.8 เป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก แต่สำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ทำให้อัตราการว่างงาน ร่วมอยู่ที่ร้อยละ 0.88

อย่างไรก็ตาม ยังมีการเฝ้าระวังการเลิกจ้างงานจากผลกระทบของการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มลดลง และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี

นายอาคม ยังเปิดเผยถึงภาวะหนี้สินครัวเรือน พบว่าในช่วงไตรมาสแรกปี 2558 หนี้สินครัวเรือนอยู่ที่ 10.57 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 คิดเป็นร้อยละ 79.9 ต่อจีดีพี โดยมียอดค้างสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในช่วงไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 และมีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ในขณะที่การผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ซึ่งไม่อยู่ในระดับสัญญาณอันตราย แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการผิดนัดชำระหนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยได้มีการออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ อาทิ การดำเนินธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งล่าสุดมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว 9 ราย และเปิดให้บริการแล้ว 3 ราย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!