เจ้าท่ายื่นเปิดให้ขอใบอนุญาตเรือได้24ส.ค.

เจ้าท่ายื่นเปิดให้ขอใบอนุญาตเรือได้24ส.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า อนุญาตเรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ ยื่นขอใบอนุญาตให้บริการนักท่องเที่ยวได้ 24 สิงหาคม นี้

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงการอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ หรือ ซุปเปอร์ยอร์ช ที่ไม่ใช่เรือไทย สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการท่องเที่ยวทางน้ำ ว่า จุดประสงค์ของโครงการนี้เนื่องจากรัฐบาลต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อการท่องเที่ยวทางทะเล และเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่องอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน โดยเรือต่างชาติสามารถยื่นขออนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

อย่างไรก็ตาม สำหรับเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือต้องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือ และกำหนดระยะเวลาที่จะนำเรือเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อกำหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่ภายหลังไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใช้แทนเงื่อนไขเดิมทั้งหมด

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!