เดินหน้าสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เดินหน้าสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการเส้นทางจักรยาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท ระยะทาง 184.8 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีแนวเส้นทางผ่านและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมอบให้กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารูปแบบเส้นทางจักรยานให้มีความเหมาะสมกับสภาพถนนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบของโครงการฯ จะก่อสร้างตามแนวถนนเดิม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแยกเส้นทางจักรยานออกจากผิวจราจรอย่างชัดเจน ผิวทางใช้แอสฟัลต์ติคคอนกรีต ซึ่งจะมีจุดพักรถขนาดเล็กทุก จุดพักรถขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกด้าน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!