น้ำมันลดรอบ 2 เบนซินลง 50 สต.อี85ลง30 สต.ดีเซลคงเดิม

น้ำมันลดรอบ 2 เบนซินลง 50 สต.อี85ลง30 สต.ดีเซลคงเดิม

น้ำมันลดรอบ 2 เบนซินลง 50 สต.อี85ลง30 สต.ดีเซลคงเดิม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พรุ่งนี้ ราคาน้ำมันปรับลดราคามีผล 05.00 น. โดยกลุ่มเบนซินปรับลง 50 สต. อี 85 ลง 30 สต. ส่วนดีเซล คงเดิม

บริษัทปตท. และบางจาก.ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลด 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 22 ส.ค. 58 เวลา 05.00 น.

การปรับราคาใหม่เป็นทำให้ราคาขายปลีกเป็นดังนี้

เบนซิน 95: 33.46 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95: 26.90 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 91: 26.08 บาท/ลิตร
E20: 24.68 บาท/ลิตร
E85: 21.98 บาท/ลิตร
ดีเซล 22.89 บาท/ลิตร